การหาระยะห่างของวันที่

การหาระยะห่างของวันที่

/*---------------------------------------------------
| ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดก่อน
---------------------------------------------------*/
$begin_date = '2014-06-15';
$end_date  = '2014-07-12';

/*---------------------------------------------------
| ใช้คำสั่ง Explode เพื่อแยก วัน/เดือน/ปี ออกมา
---------------------------------------------------*/
/* Explod สำหรับวันที่เริ่มต้น */
$begin_explode = explode('-', $begin_date);
$begin_day   = $begin_explode[2];
$begin_month  = $begin_explode[1];
$begin_year  = $begin_explode[0];

/*---------------------------------------------------
| ใช้คำสั่ง Explode เพื่อแยก วัน/เดือน/ปี ออกมา
---------------------------------------------------*/
/* Explod สำหรับวันที่สิ้นสุด */
$end_explode = explode('-', $end_date);
$end_day   = $end_explode[2];
$end_month  = $end_explode[1];
$end_year  = $end_explode[0];

/*---------------------------------------------------
| ใช้ฟังก์ชั่น gregoriantojd ของ PHP เพื่อหาจำนวนวัน
| แต่ต้องเปิด Extension calendar ของ PHP ก่อน
---------------------------------------------------*/
$start = GregorianToJD($begin_month,$begin_day,$begin_year);
$end  = GregorianToJD($end_month,$end_day,$end_year);

/*---------------------------------------------------
| เอาวันที่ ที่ได้จากการเข้าฟังก์ชั่น GregorianToJD มาลบกัน
---------------------------------------------------*/
$period_time = $end-$start;

echo 'ระยะห่างของวันคือ : '.$period_time;

 • 26 กันยายน 2557

 • โดย Admin

 • maimem.com

 • 0 ความคิดเห็น

แชร์บทความนี้

ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าระบบด้วย Google

ผู้สนับสนุน