วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX


สิ่งที่ต้องเตรียม

- PHP Version 5.3.2 หรือ มากกว่า


วิธีติดตั้ง

        จริงๆแทบจะไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยครับ แค่ โหลดไฟล์ composer.phar ลงมาไว้ในเครื่องก็สามารถใช้งานได้เลย ผมจะแนะนำวิธี Download หลายๆแบบ

 

วิธีที่1 : Donwload ได้ตรงๆจากลิงค์ https://getcomposer.org/composer.phar ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่อง Version ของ Composer เพราะลิงค์นี้จะเป็น Version ล่าสุดเสมอ


วิธีที่2 : Download โดยใช้ Terminal โดยทำดังนี้

        1. เปิด Terminal 
        2. cd เข้าไปใน Project ที่ต้องการใช้งาน composer ( ในตัวอย่างเก็บ Project ไว้ใน  "Sites/MyProject" )

MBPs-MacBook-Pro:~ MBP$ cd ~/Sites/MyProject/

        3. พิมพ์ wget https://getcomposer.org/composer.phar

MBPs-MacBook-Pro:MyProject MBP$ wget <a href="https://getcomposer.org/composer.phar">https://getcomposer.org/composer.phar</a>

เมื่อลอง พิมพ์ ls -al ดูก็จะเห็นไฟล์ composer.phar ถูก Download มาแล้ว

MBPs-MacBook-Pro:MyProject MBP$ ls -al
total 2008
drwxr-xr-x  3 MBP staff   102 Sep 26 12:17 .
drwxr-xr-x 29 MBP staff   986 Sep 26 12:02 ..
-rw-r--r--  1 MBP staff 1024952 Sep 26 12:20 composer.phar
MBPs-MacBook-Pro:MyProject MBP$ 

แนะนำเพิ่มเติม

การติดตั้งแบบนี้จะเป็นการใช้งานแบบ Local คือ ไฟล์ composer.phar อยู่ที่ Project ไหน ก็ใช้กับ Project นั้น และเวลาใช้งาน ต้องพิมพ์ว่า "php composer.phar"

MBPs-MacBook-Pro:MyProject MBP$ php composer.phar
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 31eadc6920cd1866bc061fb0087798c37e2b7d14 2014-09-25 17:49:51

Usage:
 [options] command [arguments]

Options:
 --help      -h Display this help message.
 --quiet     -q Do not output any message.
 --verbose    -v|vv|vvv Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
 --version    -V Display this application version.
 --ansi       Force ANSI output.
 --no-ansi      Disable ANSI output.
 --no-interaction -n Do not ask any interactive question.
 --profile      Display timing and memory usage information
 --working-dir  -d If specified, use the given directory as working directory.

Available commands:
 about      Short information about Composer
 archive     Create an archive of this composer package
 browse      Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 clear-cache   Clears composer's internal package cache.
 clearcache    Clears composer's internal package cache.
 config      Set config options
 create-project  Create new project from a package into given directory.
 depends     Shows which packages depend on the given package
 diagnose     Diagnoses the system to identify common errors.
 dump-autoload  Dumps the autoloader
 dumpautoload   Dumps the autoloader
 global      Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
 help       Displays help for a command
 home       Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 init       Creates a basic composer.json file in current directory.
 install     Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 licenses     Show information about licenses of dependencies
 list       Lists commands
 remove      Removes a package from the require or require-dev
 require     Adds required packages to your composer.json and installs them
 run-script    Run the scripts defined in composer.json.
 search      Search for packages
 self-update   Updates composer.phar to the latest version.
 selfupdate    Updates composer.phar to the latest version.
 show       Show information about packages
 status      Show a list of locally modified packages
 update      Updates your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 validate     Validates a composer.json

        การเรียกใช้แบบนี้ค่อนข้างยาว และ ต้องเอาไฟล์ composer.phar เอาไปฝังไว้ในแต่ละ Project ด้วย แต่ผมมีวิธีการ ใช้ Composer แบบ Globals ได้ใน Mac OSX  ที่ทำให้สามารถเรียกใช้ได้จากทุกที่ภายในเครื่อง และพิมพ์สั้นกว่าด้วย

 • 17 ตุลาคม 2557

 • โดย Admin

 • maimem.com

 • 0 ความคิดเห็น

แชร์บทความนี้

ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าระบบด้วย Google

ผู้สนับสนุน